Uudised
  Põhikiri
  Juhatus
  Liikmed
  Konverentsid
  Kontaktandmed
  Viited mujale 
  Euroopa Inimese-
     geneetika Ühing