09.03.05

EstSHG 2005. aasta kevadkonverents alapealkirjaga - Advances in Paediatrics - Metabolomics - toimub 29.-30. aprillil Tartus, Biomeedikumi auditooriumis. Konverents toimub koostöös  PERFECT (Paediatric Research Centre-Focusing on Effective Child Treatment) programmi ning The Children's Memorial Health Institute'ga Varssavist. 
Teeside esitamise tähtaeg on 7. aprill. 
Registreerimine lõpeb 15. aprillil. 
Osavõtutasu liikmetele on 300 kr., mitteliikmetele 450 kr. 
Programm    |   Registreerimisvorm  

01.03.05 Eesti Inimesegeneetika Ühingu e-maili aadress on muutunud - uueks aadressiks on estshg[at]ebc.ee, varasem estshghm[at]ebc.ee töötab paralleelleselt veel mõni aeg. Muutunud on ka ühingu listi aadress, mis on nüüd list.estshg[at]bc.ee.
15.02.05 7.-10. mail 2005 toimub Prahas järjekordne ESHG konverents. Täpsem info koduleheküljel: http://www.eshg.org/eshg2005/. Kes on huvitatud ühiselt korraldatud sõidust sinna (lennuk, hotell), siis palun teatage sellest Kairit Joostile, e-mail EstSHG@ ebc.ee.
18.11.04

EstSHG juhatus kinnitas oma 28. oktoobril toimunud koosolekul 2005 a. esimese poolaasta  ürituste plaani.
Koostöös ainevahetushaiguste diagnostika ja raviga tegelevate kolleegidega Poolast planeerime kevadkonverentsi märksõna all "Metabolomica". Konverentsi toimub 29.-30. aprill Biomeedikumi auditooriumis. Programm on hetkel täpsustamisel, kuid üritusele on planeeritud mitmed ettekanded rahvusvaheliselt hinnatud ainevahetushaiguste spetsialistide poolt ning samuti planeerime kaasata osavõtjaid teistest Balti riikidest. 
Ühing planeerib ka ühist reisi Prahasse EstSHG konverentsile 7.-10 mail 2005. See reis on praegu alles ettevalmistamisel, kuid siiski oleks vaja teada ligikaudset huviliste hulka, et broneerida soodsa hinnaga hotellikohad ja valida transport.
Loomulikult saavad kõik need hüved osaks vaid nendele, kellel on tasutud seltsi liikmemaksud. Siinkohal tuletan meelde, et liikmemaks aastas on füüsilistele isikutele 200 EEK, kraadiõppuritele 100 EEK ja üliõpilastele 50 EEK. See tuleb tasuda EstSHG arveldusarvele EÜP-s 10220007480011.
 

01.08.04 Palju õnne Andres Metspalule, kes valiti Euroopa Inimesegeneetika Ühingu President-Elect'iks ning nõukogu liikmeks.
08.04.04 21.-22. mail toimub Eesti Inimesegeneetika Ühingu V teaduskonverents. Toimumispaigaks Haapsalu sanatoorium "Laine".  Viimane registreerumise tähtaeg on 25. aprill 2004.
07.10.03 Eesti Inimesegeneetika Ühing korraldab 24. oktoobril sügisseminari tüvirakkude teemal. Toimumispaigaks Atlantise konverentsikeskus. Programm.
04.01.03 3-6 mail 2003 toimub Birminghamis järjekordne ESHG konverents. Täpsem info koduleheküljel: http://www.medacad.org/eshg2003/. Kes on huvitatud ühiselt korraldatud sõidust sinna (lennuk, hotell), siis palun teatage sellest Kaie Pillile, e-mail: kpmai76@hotmail.com
08.01.03

2003 aastal toimub EstSHG IV konverents koos Skandinaavia ja Balti Lasteneuroloogidega Tallinnas. Peamiseks teemaks on geneetika (neurogeneetika). Konverents toimub Tallinnas ajavahemikul 27-31 mai 2003. Kutsume Teid osalema kas kogu konverentsist või eelkõige geneetika päevadest s.o. 29-31 mai.
Oasvõtumaks EstSHG liikmetele seisuga 15. jaanuar 2003 on järgmine:
kogu konverents: 100 EUR
1 päev 35 EUR
Soodustuse saamise eelduseks on tasutud liikmemaksud seisuga 15. jaanuar 2003 !!! Kes ei mäleta kas tal on liikmemaksud makstud palun küsige seda sekretärilt (Kaie Pill, e-mail: kpmai76@hotmail.com)
Kutsume ka kõiki teese saatma, millede esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2003. Mida rohkem tuleb geneetika alaseid teese, seda huvitavam saab programm olema! Plaanis on ka parimatele ettekannetele auhinnad.
 

13.03.02 Lähem info EstSHG III Teaduskonverentsi kohta!
08.03.02 EstSHG III Teaduskonverents toimub 10.-11. mail 2002 Käärikul, programm ja registreerimisvorm avaldatakse varsti.
05.01.02 Muudatused juhatuse koosseisus
05.02.01 Lisaks muule on käesolevast aastast juhatuse liikmeks valitud Dots. Priit Kogerman.
05.02.01 Uuenenud kujundus. Lisaks informatsioon uue konverentsi kohta. 
03.10.00 Võimalik vaadata ka pilti konverentsist osavõtjatest
31.08.00 12. - 13. mail sai Pärnus teoks noorukese Eesti Inimesegeneetika Ühingu esimene suurem ettevõtmine teadusliku aastakonverentsi näol - Geneetika 2000, kus osales ühtekokku sadakond geneetika valdkonnas tegutsevat inimest.
23.05.00 Nüüd on võimalik tutvuda Pärnu Geneetika 2000 konverentsist osavõtjate nimekirjaga - siit.
27.03.00 NB! Pärnu konverentsi org. komiteel õnnestus juurde saada soodsa hinnaga hotellikohti. Vaata parandatud registreerimislehte.
Hotell "Vesiroos" 2-sed toad hinnaga 370.-
Hotell "Lootos" on saadaval 2-sed toad, hinnaga 500.-krooni.
21.03.00 On loodud Eesti Inimesegeneetika Ühingu E-maili list. Kirju saab saata aadressil: estshg@ebc.ee.
13.03.00 Eesti Inimesegeneetika Ühing on lõpuks registreeritud. Ühingu registrikood on järgmine: 80120770.
03.02.00

Eesti Inimesegeneetika Ühingu erakorralise üldkoosoleku protokoll:
Tartus, 02. veebruaril, 2000.a.
Osalesid: Tiiu Ilus, Kati Kuuse, Pille Tammur, Rita Teek, Kai Muru, Sirje Kivi, Aavo-Valdur Mikelsaar, Ruth Mikelsaar, Katrin Õunap
Kirjalikult osalesid: Andres Metspalu (iseenda ja Toomas Veidebaumi esindajana), Tiia Reimand, Toomas Asser, Riina Zordania, Elviira Kurvinen, Ivar Puura, Katrin Gross-Paju, Toivo Maimets, Erkki Truve, Rainer Ilisson, Piret Ilisson, Ülvi-Astra Talkop, Tamara Luznikova, Maris Teder, Inga Vainumäe, Tiina Talvik, Inga Talvik, Ants Kurg, Hardo Lilleväli, Hiljar Sibul, Olev Kahre, Tiina Kahre.
Koosolekut juhatas: Katrin Õunap
Protokollis: Carmen Sakson
Päevakord:
1. Põhikirja parandusettepanekud.
Eesti Inimesgeneetika Ühingu juhatus tegi ettepaneku teha põhikirja järgmised parandused:
p 5.7. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes iseseisvalt.
p 4.11. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
- juhatuse liikmete valimine kuni neljaks aastaks:
Ühingu tegevuse järjepidevuse tagamiseks valitakse juhatus järgnevalt: 1999. aastal viis juhatuse liiget, kelle seast valitakse Ühingu president ja asepresident kaheks aastaks ning üks juhatuse liige üheks aastaks, üks juhatuse liige kaheks aastaks ja üks juhatuse liige kolmeks aastaks. Edaspidi igal järgneval aastal valitakse üks uus juhatuse liige kolmeks aastaks, mis tagab ühe juhatuse liikme vahetumise iga aasta tagant. Iga kahe aasta tagant valitakse edaspidi ka uus asepresident, kellest omakorda iga kahe aasta järel saab president. Juhul kui asepresidendiks valitakse isik, kes on juba juhatuse liige, siis valitakse tema asemele juhatusse sama tähtajaga asendusliige. Juhul kui president ei saa oma ülesandeid täita volituste tähtaja lõpuni, saab asepresident presidendiks ja määratakse uus asepresident. Valituks loetakse isik, kes saab teistest rohkem hääli.
Koosolek kinnitas Ühingu põhikirja parandused 32 poolthäälega, vastu ja erapooletuks ei jäänud ühtegi asutajaliiget.

  


Riia 23, Tartu 51010  |  Tel: +372 7 375029  |   Fax: +372 7 420286  |   E-mail: estshg[at]ebc.ee